گروه تولیدی و بازرگانی ایندا پک

 

  • محل کارخانه تولید جامبوبگ: شهر تهران

مسئول تولید و فروش جامبوبگ نو: آقای صوفی ۰۹۱۲۳۴۸۶۹۲۱

 

  • محل فروش جامبوبگ دست دوم: تهران

مسئول فروش جامبوبگ دست دوم: آقای صوفی ۰۹۱۲۳۴۸۶۹۲۱