گروه تولیدی و بازرگانی ایندا پک

 

  • محل کارخانه تولید جامبوبگ: شهر اراک

مسئول تولید و فروش جامبوبگ نو: آقای عابدینی ۰۹۱۲۰۱۴۴۴۵۴

 

  • محل فروش جامبوبگ دست دوم: تهران

مسئول فروش جامبوبگ دست دوم: آقای صوفی ۰۹۱۲۳۴۸۶۹۲۱