نوشته‌ها

تسمه پلی پروپیلن

تسمه جامبو بگ علل موثر برکیفیت، درصد ترکیب مواد اولیه

آیا تسمه تسمه جامبو بگ از نظر کیفیت به تسمه های درجه یک و درجه دوم تقسیم می شوند؟

عوامل موثر در ایجاد، اختلاف در کیفیت و قیمت تسمه پلی پروپیلن در چیست؟

تاثیر منفی و مثبت و همچنین کاربرد تسمه پلی پروپیلن درجه یک و درجه دوم در کجاست؟

اطلاعات بیشتر