مشخصات جامبوبگ

برای سفارش خرید جامبوبگ باید مشخصات جامبوبگ را داشت. مشخصات جامبوبگ شامل ابعاد جامبوبگ، جامبوبگ UV، جنس پارچه جامبوبگ، مقدار تحمل بار می باشد.

تولید کنندگان جامبو بگ بعد از دریافت مشخصات جامبوبگ، آن را تولید و تحویل مشتری می دهند.

نوشته‌ها

قیمت جامبو بگ

خرید کیسه جامبوبگ و مشخصات مهم در انتخاب آن

خرید کیسه جامبوبگ:

خرید کیسه جامبوبگ یکی از مهمترین مواردی است که تولید کنندگان برای حمل و نقل مواد خود باید به ان توجه کنند، چرا که باید برای خرید کیسه جامبوبگ اطلاعاتی از مشخصات جامبوبگ یا بیگ بگ داشته باشند.

اطلاعات بیشتر